trading

De fyra komponenterna

Om du vill lyckas med att ha en framgångsrik trading så krävs det att du tar hänsyn till de fyra komponenterna som ofta förknippas med trading. De fyra delarna är teknisk analys (metod), money management, psykologi och portföljsammansättning. Gränserna mellan dessa kan vara något luddiga, vilket förstärker att de tillsammans utgör en enhet i god trading.

Många människor som inte är så insatta i trading tänker ofta att det bara är köpa och sälja aktier. Men det är långtifrån allt. Som daytrader måste du besluta för hur många aktier som du skall köpa och hur du skall skydda uppnådda vinster. Du måste också besluta hur du skall skydda dig mot stora förluster och om du skall handla aktier, optioner eller bådadera. Den psykologiska delen i trading är den svåraste delen att bemästra. Klarar du av att följa din strategi om dina senaste affärer har blivit stora förluster? Hur många aktier vågar du köpa åt gången?

Metod är den första komponenten i trading. Metod avser de verktyg som vi använder för att generera idéer om hur vi ska agera på marknaden. Köpa eller sälja? Ställa sig utanför börsen ett tag och endast iaktta? Det finns flera olika metoder man kan använda sig utav, till exempel teknisk analys, information, fundamental analys, rykten eller en kombination. Man kanske väljer att göra egna analyser upptill de andra informationskällorna. Vanligaste metoden för trading brukar man säga är teknisk analys.

Money management är den viktigaste av de fyra komponenterna. Utan tillfredställande money management kommer du förr eller senare att råka illa ut oavsett hur bra din metod är. Money management lägger tyngd på till exempel: Hur skyddar vi oss från förluster? Hur skyddar vi våra orealiserade vinster? Frågorna behandlar två sidor av ett och samma problem om vi accepterar att en orealiserad vinst eller förlust är värd lika mycket som en realiserad. Många människor argumenterar för att så inte är fallet. Det brukar heta att vi inte har förlorat några pengar även om aktiekursen har fallit, så länge vi inte har sålt några aktier. Detta argument håller inte. En orealiserad förlust bör alltid jämställas med en realiserad förlust.

Orealiserad vinst eller förlust betyder att en förväntad vinst eller förlust är ”orealiserad” så länge den bakomliggande tillgången inte har sålts. Exempel är att du har köpt aktier för $ 10 vardera och aktuellt marknadsvärde har ökat till $ 15, men du har inte sålt dem ännu. Du har en orealiserad vinst på $ 5 per aktie. Realiserad vinst eller förlust betyder att den vinst eller förlust som uppstår när en tillgång säljs.

Portföljsammansättning är en del i trading som man bör lägga en hel del tid på. Portföljsammansättning handlar om riskspridning, hur stor vikt man har i enskilda aktier, branscher med mera. Det handlar om att inte lägga allt i samma korg utan istället riskfördela sin aktieportfölj.

Psykologi är det svåraste med trading. Det gäller att inte hamna i psykologiska fällor. De påfrestningar vi utsätts för genom att agera i en osäker miljö, där våra strategier kan omkullkastas på några sekunder, är mycket stora. Därför är det inte konstigt om man hamnar i olika psykologiska fällor. Håll huvudet kallt och var förnuftig är något man bör lära sig ganska snabbt. Men alla klarar inte detta och det betyder också att alla människor inte klarar av trading.

Leave a Comment