trading

Hur man blir en daytrader

För det första vill jag poängtera, som jag hoppas du har förstått, är att det är svårt att bli en daytrader. Det krävs ett stort startkapital och enorm kunskapskälla. Om man inte har ett tillräckligt stort startkapital så kan man fundera över om man skall börja med swingtrading. Swingtrading kräver inte lika stort startkapital och det kan vara bra att börja med det tills man har byggt upp ett bättre kapital och vet mer vilken strategi man skall använda sig utav. Man kommer aldrig som trader kunna läsa sig till all kunskap, det är en god vägvisare framåt i utvecklingen men det krävs också att man gör det på riktigt. Att man köper och säljer aktier, att man får känna på hur marknaden egentligen är, och känna på hur det är att förlora massa pengar. För förluster kommer det definitivt bli innan du är en duktig daytrader.

Därför krävs det att du har så mycket startkapital att du klarar dig även fast du förlorar pengar hela tiden. Utöver att du tränar praktiskt framför skärmarna så är det en god idé att läsa böcker vid sidan om. Läs allt du kommer över, böcker, hemsidor och bloggar. Man kan aldrig få för mycket information om trading. Det finns alltid något nytt som är bra att känna till. Gå på aktieträffar och träffa likasinnade människor. Att prata om sina intressen och utbyta tankar och funderingar är ett väldigt bra sätt att lära sig om sitt intresse.

Anteckna din utveckling för att senare kunna gå tillbaka och se om du behöver ändra någonting. Utöver att läsa så krävs det att du har rätt personlighet till daytrading, om du inte har det så kommer du aldrig klara av daytrading särskilt länge. Känn inget krav på att du måste få in pengar genom trading för att överleva, trading ska vara något kul och därför ska du använda pengar som du klarar dig utan om det skulle bli så att du förlorade allt.

Leave a Comment