trading

Professionell trading

Som jag tidigare förklarat är daytrading en person som regelbundet och aktivt söker aktier som denne kan köpa och göra vinster på. Den ska inte vara beroende av uppgångar i lika stor utsträckning som en investerare utan som trader skall du kunna göra vinster under alla förhållanden, det vill säga under både ner- och uppgångar.

trading-desk22

Många människor som inte är så insatta och inte vet så mycket om aktier kan tro att trading och en investerare är samma sak. Men så är inte fallet, en person som håller på med någon form av trading är inte alls lik en investerare. En investerare är en person som köper aktier under en längre tid och använder sig för det mesta utav fundamental analys. Typiska egenskaper för en investerare är långsiktighet, lång tids inaktivitet i sina placeringar och en tro på det underliggande företaget.

Tradaren däremot tänker kortsiktigt, är ständigt aktiv och använder sig troligtvis utav teknisk analys. För att lyckas bli en duktig daytrader krävs det kunskap, ihärdighet, talang, kapital, intresse och rätt personlighet.

Det finns ett antal egenskaper som är typsikt för en daytrader. Här exemplifieras några stycken. En daytrader bryr sig inte om det underliggande instrumentet, förutom att det måste se intressant ut. Tradaren tänker bara kortsiktigt. Om ett företag är borta, konkurs om ett halvår spelar ingen roll. Det viktiga är att det kan ge bra avkastning just nu, för att kunna gå plus och tjäna sina pengar krävs det att aktien stiger i värde utifrån det pris tradaren köpte det för.

En professionell tradare söker aktivt efter köp- och säljmöjligheter som överensstämmer med den plan som satts upp för dagen, veckan eller månaden. En tradares tidshorisont gällande hur länge han håller kvar aktierna kan vara från 1 minut till ett par veckor. När det uppgår till ett par veckor så brukar man kalla dessa människor för så kallade swingtraders. Swingtraders brukar även använda sig mer utav fundamental analys.

Leave a Comment