Teknisk analys, trading

Teknisk analys

Teknisk analys är vad de flesta som håller på med daytrading använder. Det krävs oerhört mycket kunskap och det finns flera hundra informationskällor till TA (teknisk analys). Det är enkelt att komma igång med teknisk analys men mycket svårare att bemästra. Därför krävs det att du har rätt material. Nedan följer tre tips på vad du skall tänka på om du skall börja med CFD teknisk analys – mär http://comparic.se/utbildning/vad-ar-cfd-handel/.

teknik-analys

Rätt TA-program är viktigt om du ska hålla på med teknisk analys. I och för sig så kan man tanka hem data från stockholmsbörsen och använda Microsoft Excel, men det är inget som rekommenderas. Därför är det viktigt att du har ett fullt dugligt analysprogram. Det finns flera olika analysprogram och ett tips kan vara att läsa recensioner osv. För att hitta det analysprogram som passar dig. Dock rekommenderas det att de analysprogram du väljer till teknisk analys har följande krav, detta är absolut minimikrav på ett analysprogram:

  1. Du ska kunna ha möjlighet att skapa dina egna indikatorer.
  2. Du ska kunna hantera import och export av data till Metastockformat och rent textformat.
  3. Du ska kunna charta (rita ut) estiska tilltalande grafer.
  4. Du ska helst kunna hantera uppdatering av data i verktyget, utan återkommande kostnad för data.

Innan du köper ett TA-program så ska du se till att få testa och provköra det först. Det är viktigt att programmet passar dig och det finns många TA-program som kan kännas begränsade och gamla. Teknisk analys är tidskrävande som du kommer sitta med i många hundra timmar, därför är det viktigt att du har ett program som du trivs med. Ett program du inte trivs med uppmuntrar inte till användande.

Det viktigaste när det gäller teknisk analys är marknadsdata (aktiekurserna). Data till ditt analysprogram kan du få genom olika gratisresurser, tillexempel Yahoo. Dock är det viktigt att komma ihåg att kvaliteten på de data du får, ibland inte lämpar sig som källa för teknisk analys. En annan viktig sak när det gäller data är att när du vill sätta dig ner med teknisk analys så ska du få data direkt utan att behöva vänta.

Leave a Comment