trading

Vilka traders tjänar pengar?

Det flesta som tjänar pengar på trading, 99 av 100 traders, jobbar åt en av storbankerna. För att kunna tjäna pengar på trading så krävs det ett stort startkapital. Du måste ha tillräckligt mycket pengar för att kunna ta ett par förluster. Ingen kan någonsin få hundra av hundra rätt, därför är det viktigt att du har tillräckligt med kapital för att kunna klara dig igenom dessa förluster. Har du inte detta kapital så är du snart ute ur leken om du kommer in i en ”losing streak”.

Som en privatperson är det svårt att börja med trading. Det är mycket du ska lära dig och många förluster kommer att komma i din väg. Det är alltså en stor uppförsbacke som väntar framför dig. Det är många nybörjartradare som gått in i marknaden och gjort ett par bra trades, blivit på tok för övermodiga och förlorat en himla massa pengar. Men ingenting är omöjligt och detta gäller även trading. Det krävs ett genuint intresse och kunskapstörst för aktier för att kunna bli en lyckad daytrader.

Leave a Comment